Office Online  
Announcement  
More>>  
DOI
Adv Search 
Frequently Asked Questions  
More>>  
   Editorial Board

 THE FIFTH BOARD OF EDITORS OF THE PACIFIC JOURNAL
Advisors
WU Jinlian  ZHANG Dengyi  LU Shouben
Chairman 
ZHANG Hongsheng
Vice Chairmen 
SHI Qinfeng  DING Lei
Editor-in-chief 
DING Lei
Vice Editors-in-chief
DU Gangjian  JIN Canrong  LUO Zhaohong  DAI Guilin  LI Guoqiang  JIA Yu
Members
 (In Chinese Characters Stroke Order of Surnames)
DING Yifan  Ohara Bonji  WANG Yiwei  WANG Xiaoxuan  WANG Yizhou  WANG Qi
WANG Bin  TIAN Xinjian  SHI Chunlin  PIAO Jianyi  QU Tanzhou  ZHU Jianzhen
ZHU Feng  ZHU Ruiliang  ZHUANG Rui  LIU Renshan  LIU Jiangyong  LIU Jianfei
LIU Rongzi  Ahn Yinhay  SUN Xiaoying  SUN Jiting  SUN Xuefeng  YAN Anlin
SU Hao   DU Gangjian  LI Hongyun  LI Guoqiang  YANG Bojiang  YANG Jinsen
YANG Zewei  YANG Suihua  XIAO Yang  SHI Yinhong  WU Shicun  WU Jinliang
WU Lei  YU Mincai  SONG Wei  ZHANG Wenmu  ZHANG Guoyou  ZHANG Jie
ZHANG Zhenjiang  ZHANG Haiwen  ZHANG Yunling  A Dong  CHEN Wenling
CHEN Yurong  CHEN Yong  CHEN Xulong  LIN Minwang  LIN Hongyu
LUO Zhaohong  JIN Yongming  JIN Canrong  ZHOU Dadi  ZHOU Qi  ZHENG Hailin PANG Zhongying
ZHAO Longyue  HU Jinyan  HU Nianzu  HU Dekun  KE Chang  QIN Weijia
JIA Yu  XIA Shanchen  NI Feng  XU Guangyu  WENG Lixin  GAO Shiji  
LU Shouben  SHANG Naining  HAN Feng  HAN Zenglin  FU Mengzi  FU Kuncheng
LU Yi  LEI Bo  ZHAI Kun  PAN Min  PAN Xinchun  DAI Guilin  C. Raja Mohan  

 
:
Copyright © Editorial Board of Pacific Journal
Supported by:Beijing Magtech